رشكوئيه و چند منطقه با سير تاريخي

 

1- رشکوئيه و چند منطقه با مختصر سير تاريخي و ...

1- منطقه کفير يا کبير

اين منطقه در چند صد متري شرق رشکوئيه واقع شده است که در قبرستان آن تعدادي سنگ قبر از جنس مرمر آتشي موجود بوده که در دهه 1360 تعدادي از آن‌ها به سرقت رفت که از چند تاي باقي مانده فعلاً نگه داري مي‌شود اکثر اين سنگ‌ها تقريباً منقوش به نام خدا و چهارده معصوم و نام روستاي کفير و القاب شاهانه و تاريخ فوت به هجري قمري بودند که تواريخ آن‌ها قرن دهم و يازدهم هجري قمري يعني چهارصد تا پانصد سال پيش را نشان مي‌داد و در بعضي از اين سنگ‌ها نام شهيد و شکل سرو نيز به چشم مي‌خورد. با توجه به اين سنگ‌ها و سنگ‌هاي رويت شده در مناطق ديگر رشکوئيه معلوم مي‌گردد که در اين منطقه در چهارصد سال پيش تا پانصد سال پيش احتمال مي‌رود که جنگي رخ داده باشد و اما اسامي برخي از اين سنگ‌ها که با القاب شاهانه نامشان قلم کاري شده برخلاف تصور و نقل عده‌اي از مردم منطقه غير عرب بوده و احتمال مي‌رود که از نوادگان و يا خاندان حاکمان يزد باشند.

- و اما مادر بزرگم فاطمه نظامي به نقل از گذشتگان خويش نقل فرمودند که کپرنشيناني در قسمت کبير حال زندگي مي‌کردند که به کپري‌ها معروف بودند که کم کم واژه کپر به کفير و بعد به کبير تغيير يافته است.

- مختصري از کبير: قلعه کفير در پشت مسجدابوالفضل کبير واقع بوده که الان اثري از آن نيست و قلعه کبير نيز در روبري همين مسجد بود که کم کم ويران و الان جزء زمين‌هاي باز جلو اين مسجد گرديده و اثري از آن نيست و در ضمن يک حمام و يک کوره در راستا شمال شرقي مسجد مي‌باشد که فقط مخروبه‌هايي از آن‌ها باقي مانده است.

- و همچنين سيل ويرانگري که در يکي از روزهاي تابستان دهه 1330 آمد کبير را تقريباً ويران کرد که الان به غير از مسجد از مابقي فقط مخروبه‌هايي باقي مانده است. و نقل عموم اين است که اين سيل داراي قدرت حمل سنگ‌هاي چند تني را در جاهاي که به رودخانه ختم مي‌شده را داشته و حتي تا چند روز بعد از قطع شدن باران آب در رودخانه‌ها جاري بوده است و علت اصلي اين سيل آب شدن برف‌هاي انباشته شده کوه‌هاي سخويد و پيرامون آن بوده است و اما اين سيل علاوه بر کبير بخش‌هايي از رشکوئيه و قلعه نو و مزرعه شريف و بخ و گاريزات و ... را نيز در بر گرفته بوده است که خسارت اين سيل در برخي مناطق به حدي گسترده بوده که از طرف دولت وقت برخي از ضروريات از جمله گندم ارسال مي‌گردد.

و هم چنين اين سيل باعث مي‌شود که روستاي کبير که بزرگترين روستا در منطقه بوده تقريباً ويران و گروهي از مردم مجبور به ترک کبير گردند و در روستاهاي رشکوئيه، کمال آباد، قلعه نو، ميراحمد و ... سکنا بگيرند و لازم به ذکر است که کبير به نقل عموم پيران به نام سرزمين وفور نعمت در قديم معروف بوده است و محل گذر و استراحت کاروان‌هاي فارس و يزد بوده است و بزرگترين طايفه آن که الان نيز بزرگترين طايفه در رشکوئيه هستند به ميرزائي‌ها معروفند و از بزرگ بانيان مسجد ابوالفضل در زمان حال را مي‌توان حاجي عبدالحسين حاجي حسين عباس ميرزا نام برد.

 

2- منطقه قلعه کهنه (رشکوئيه قديم)

اين منطقه از دولت آباد کنوني تا تپه مشرف به مسجد جامع رشکوئيه را شامل مي‌شده است و در اين منطقه چند سنگ قبر در دهه 1360 در تپه مقابل امامزاده سيد محمد رشکوئيه يافت شد که از آن‌ها فعلاً خبري نيست ولي آن‌ها به نام شهيد و درخت سرو و تاريخ مرگ و ... منقوش بودند و رويت شدند و با توجه به کلمه شهيد بروي اين سنگ‌ها و سنگ‌هاي کبير احتمال زياد مي‌تواند باشد که در اين منطقه هم جنگي رخ داده باشد.

- و اما در رشکوئيه قديم، قلعه‌اي بر تپه مشرف به مسجد جامع بوده است که در اوايل قرن چهارده شمسي فقط ديواره برجي از آن تقريباً به حد ارتفاع فقط بيست سانتي متر قابل تشخيص بوده است و لازم به ذکر است که بعضي خانه‌هاي ساخته شده فعلي در اين قسمت بر روي اين قلعه و قبرستان نزديک آن واقع شده که در زمان ساخت خانه‌ها نيز تعدادي استخوان مردگان آشکار شده است و در ضمن خروجي يکي از قنوات آن زمان در نزديکي همين تپه بوده است.

- و هم چنين قلعه ديگري که به نام قلعه کهنه معروف بوده بين امامزاده و رشکوئيه کنوني موجود بوده که تا دهه 1330 هجري شمسي ديواره سه طرف آن سالم و يک طرف آن ويران بوده و حمامي نيز بيرون قلعه بوده که کم کم اين قلعه و پيرامون آن به طور کامل ويران و جزء زمين‌هاي کشاورزي شده است.

- در منطقه قلعه کهنه چندين قبرستان بوده است که بزرگترين آن بين امامزاده و دولت آباد کنوني به قبرستان قلعه کهنه معروف بوده و قبرستان‌ها‌هايي نيز در قسمت تپه مشرف بر مسجد جامع و تپه مقابل امامزاده سيد محمد بوده است که مي‌تواند نشان جابجايي محل سکونت مردم و يا چند روستا بودن اين منطقه در چند صد سال پيش بوده است.

 

3- منطقه رشکوئيه فعلي

به نقل عموم پيران کمتر از دويست سال پيش منطقه رشکوئيه و روستاهاي نزديک آن رها شده و خالي از سکنه مي‌گردد و املاک به صورت خالصي در مي‌آيد و اما به نقل از حسن زارع غلامحسين و سيد جليل سيد حاجي از مرحوم حسين خواجه طلا و... مناطق رشکوئيه، حسين آباد، فخرآباد و دشت آباد و قسمت‌هايي از کهدوييه و بخ و گاريزات و ارنان توسط حاجي محمد اسماعيل شيرازي از حاكم يزد خريداري مي‌گردد که براي رشکوئيه و فخرآباد و دشت آباد قلعه و براي حسين آباد برجي توسط حاجي محمد اسماعيل ساخته مي‌شود که رشکوئيه و فخرآباد به فرزندش علي آقا شيرازي و دشت آباد و حسين آباد آن به ميرزا شفيع ديگر فرزندش واگذار مي‌گردد و گويا حاج محمد اسماعيل فرزند ديگري به نام حاجي محمدصادق هم داشته که در چين سکونت داشتند و اما نقل‌هاي ضعيف ديگري هم هست که قلعه رشکوئيه و فخرآباد توسط علي آقا شيرازي و برج حسين آباد توسط ميرزا شفيع ساخته شده است که مي‌توان با يک فرض احتمال داد که علي آقا و ميرزا شفيع به امر پدر براي ساخت اين قلعه‌ها و برج سرپرست بوده اند و يا به نوعي اين املاک از طرف پدر به آن‌ها واگذار و آن‌ها خود اقدام به ساخت قلعه کرده اند و اما باز به نقل از حسن زارع غلامحسين قسمت‌هايي از کهدوييه و ارنان و بخ و گاريز در همان زمان خريد توسط حاجي محمداسماعيل به کساني فروخته مي‌شود.

- و به نقل عموم بعد از ساخت قلعه رشکوئيه، قلعه نو رشکوئيه توسط علي آقا شيرازي ساخته مي‌شود که بعداً در كنار قلعه رشکوئيه يک حمام و در کنار قلعه نو يک مکتب خانه ساخته مي‌شود که با فوت علي آقا شيرازي قلعه رشکوئيه به جليل آقا و محمود آقا و قلعه نو به عزيز الله و روح‌الله فرزندانش مي‌رسد و با فوت ميرزا شفيع برج حسين آباد به جعفر آقا پسرش مي‌رسد و لازم به ذكر است كه علي‌آقاشيرازي صاحب دو فرزند ديگر به نام هاي بي‌بي زيور و بي‌بي نازي بوده‌اند.

- ... و رشکوئيه از زمان ساخته شدن قلعه فعلي صاحب چهار قنات بوده که به اسامي قنات آبده، قنات کارخانه يا تلخوک، قنات احمدآباد و قنات کاظم آباد معروف بودند که قنات آبده در زمان ساخت قلعه نو رشکوئيه به آن سمت تغيير داده شده و کم کم آب قنات کارخانه و کاظم آباد و آبده خشک شدند و تنها قنات احمدآباد است که هنوز جرعه‌اي آب دارد و گويا از بين قنوات موجود در منطقه قنات احمدآباد گواراترين آب را صاحب بوده است و لازم به ذکر است که قنات کارخانه نسبت به ساير قنات‌ها آب خروجي سرکشي را داشته که به سردي و سرکشي به آب ريشه کوه مثل مي‌شده است که مي‌تواند  اسم رشکوئيه تغيير يافته اين واژه باشد و اما در زمان رونق قنات کارخانه سه دختر بچه (دختر حبيب عباس رجب، دختر ملا رضا حسين حسن، دختر حسين ميرزا محمد) به واسطه غرق شدن در آب اين قنات جان دادند و در ضمن آب اين قنات از وسط قلعه مي‌گذشته که دو طرف جوي آن درخت‌هاي توت محيط‌هاي دلنوازي را براي اهل قلعه فراهم  مي‌ساخته است.

- هم اکنون قلعه نو رشکوئيه و قلعه رشکوئيه خالي از سکنه مي‌باشد و قسمت‌هايي از قلعه نو خراب شده ولي قلعه رشکوئيه چهار برج و بارو و ديواره‌هاي اطراف آن تقريباً سالم است که چندي پيش سنگ دوران گرد درب قلعه که گويي از جنس خاص و قيمتي بوده سرقت شده است و هم چنين حمام قلعه رشکوئيه نيز به طور کامل ويران و جزء زمين‌هاي کشاورزي شده که در زمان رونق گويي در روزن سقف اين حمام سنگي خاص بوده که با بالا آمدن نور خورشيد صحن حمام را به طور کامل روشن مي‌نموده است.

- در حال حاضر رشکوئيه به واسطه هجرت‌هايي که در بابت شغل داشته از چهارصد و اندي منزل مسکوني تقريباً کمتر از دويست و پنجاه خانوار با جمعيتي کمتر از دو هزار نفر در آن سکونت دائم و موقت دارند و در حال حاضر رشکوئيه دو مسجد به نام‌هاي مسجد جامع و مسجد سيدالشهداء دارد که مسجد جامع و حسينيه جنب آن با همت مرحوم شيخ حسين نيک نژاد در دهه 1330 در زمان امام جماعت مرحوم شيخ جواد خواجه نسب با اهداء زمين توسط جليل آقا فرزند علي آقاي شيرازي و مسجد سيدالشهداء و تجديد بنا امامزاده سيد محمد در دهه 1360 در زمان امام جماعت مرحوم سيد ابوالقاسم امام آغاز شد و دارالقرآن رسول اکرم رشکوئيه جنب مسجد سيدالشهداء با کمک خير بزرگوار مرحوم حاجي علي رضا حسن ميرزا در دهه 1360 ساخته شد و يادآور و جايگزين مکتب خانه‌هاي قديمي رشکوئيه و کبير و قلعه نو گرديد و لازم به ذکر است که در دهه 1290 شيخ جواد به امام جماعت مسجد قلعه رشکوئيه که فعلاً مخروب مي‌باشد در مي‌آيد و در دهه 1340 امام جماعت رشکوئيه با فوت شيخ جواد به مرحوم سيد ابوالقاسم امام واگذار مي‌گردد.

- و هم چنين تا چند دهه قبل مردم مردگان خود را در قبرستان‌هاي کبير و شمال قلعه رشکوئيه و ورودي بر تپه کمال آباد دفن مي‌کردند ولي با فوت رضا حسن ميرزا داماد خادم امامزاده سيد محمد رشکوئيه (مرحوم حاجي بي بي حسين ربيع بنافتي) مرحوم رضا حسن ميرزا در جوار امامزاده سيد محمد به خاک سپرده شده که با خاک سپاري ايشان از آن به بعد مردم تقريباً تمامي مردگان را در کنار امامزاده سيد محمد مخصوصاً در قسمت شرقي آن به خاک مي‌سپارند و تنها قبور شهداء رشکوئيه و محدود قبرهايي در قسمت جلويي درب امامزاده وجود دارد.

 

4- منطقه کمال آباد

 قريه کمال آباد تقريباً در جنوب رشکوئيه کنوني واقع شده است که گفته مي‌شود در گذشته‌هاي دور سه سيد از تبار خراسان به نام‌هاي ميرباقر، ميرهاشم و ميرمحمد وارد منطقه شده و به واسطه‌هاي چشمه‌هاي جوشان منطقه در آن جا ساکن مي‌گردند که مي‌تواند امامزاده سيد محمد و ميراحمد از اين سه سيد و يا فرزندان آنها و يا غير از آنها باشد.

و اما اين که قدمت کمال  آباد چقدر است با توجه به نقل پدربزرگم مرحوم سيد حسن سيد حسين سيد باقر مير محمد... شنيدم که فرمودند: پدربزرگم سيد باقر هر آن چه را که از پدرانش در کمال آباد به او ارث رسيده بود به سيدي به نام سيد جلال فروخته و راهي قم مي‌گردند و چندي در قم مي‌مانند که در ابتدا پدرم سيد حسين به همراه مادرم از قم به حسين آباد شفيع پور آمدند و بعد از آن پدربزرگم...

-  با توجه به اين نقل و سن صدساله پدربزرگم قدمت کمال آباد به يقين فراتر از دويست سال براي اينجانب مي‌باشد و هم چنين به نقل عموم مسجد کبير و مسجد کمال آباد قديمي ترين مسجدها در اين منطقه بوده که اين دو مسجد از حالت قديمي خارج و به حالت موجود بازسازي شده‌اند و بزرگ باني مسجد كمال‌آباد را مي‌توان سيدمحمد سيديحيي سيدمرتضي سيدابراهيم در دو دهه قبل دانست.

- و ... و حمام مخروبه کمال آباد در قسمت جنوبي و کوره آهک پزي کوچک و مخروبه قديمي در کنار سنگ کنه کمال آباد در قسمت شرقي اين قريه موجود مي‌باشد.

 

5- منطقه دولت آباد

قريه دولت آباد تقريباً در قسمت غرب رشکوئيه کنوني واقع است و دولت آباد قديم نيز در قسمت شمالي دولت آباد کنوني قرار داشته که قدمت تاريخي دولت آباد قديم حدود قلعه کهنه (رشکوئيه) مي‌باشد که براي تحقيق بيشتر مي‌توان قبرستان و مناطق مرتبط با دولت آباد قديم به صورت کاوش خاصي مورد تحقيق قرار داد.

و هم چنين اين منطقه در نزد مردم به قلعه نو نيز معروف مي‌باشد که قسمت‌هايي از قلعه آن تخريب شده و فقط مسجد و حسينيه آن در ايام محرم و صفر پذيراي عزاداران حسيني مي‌باشد و مکتب خانه آن که در چند دهه قبل پذيراي تعدادي از مکتبي‌ها بوده در بيرون قلعه قرار دارد و قسمت‌هايي از آن تخريب شده است و مسجد آن با اجازه و كمك مرحوم عزيزالله مرتاض توسط استاد علي توپچي (استاد علي پارسائيان) ساخته شد و بانيان ساخت حسينيه و... آن را مي‌توان دكتر حاجب مرتاض و حاج فتح‌الله حسن اكبر حاجي حسين ديرزاني و... دانست.

 

6- منطقه باقرآباد و حجت آباد و ...

 اين دو منطقه در قسمت شمالي و شمال شرقي رشکوئيه فعلي قرار دارند و قدمت اين دو منطقه با توجه به اين که توسط محمدباقر ملک پور به وجود آمدند بين 80 تا 100 سال مي‌باشد.

- و نقل عموم اين است که محمد باقر به دلايل خاصي با هجرت به حسين آباد شفيع پور منزل خواهري خود (بي بي معصومه همسر ميرزا شفيع) با کمک خواهر کم کم باقرآباد را به وجود مي‌آورد که بعد به صورت خرده فروشي آن را به عده‌اي واگذار مي‌کند که در آن جا قبل از فروش نيز قلعه‌اي را مي‌سازد و بعد او مزرعه حاجي حسين فخرآبادي که در ناحيه پايين رشکوئيه واقع است را با قيمت دوازده تومان آن روز مي‌خرد و بر روي قنات آن کار مي‌کند که با فراوان شدن آب آن بروي قنات آسيابي را مي‌سازد که نقل است از مزرعه حاجي حسين سالانه تقريباً هزار من گندم حاصل مي‌شده که پانصد من آن به محمد باقر مي‌رسيده است و هم چنين از بابت اجاره دادن آسياب نيز روزانه تقريباً هشت کيلو جو يا گندم حدود پنج روز کار يک کارگر (حدود يک ريال آن دوره) دريافت مي‌کرده است و او بعد از چندين سال مزرعه حاجي حسين را به شش هزار تومان به رشيد و سروش و خدامراد و رستم بهرام زرتشتي مي‌فروشد.

- و هم چنين محمد باقر حجت آباد را نيز در بالاي رشکوئيه به وجود مي‌آورد و براي حجت آباد نيز قلعه‌اي را مي‌سازد و براي ساخت استخر حجت آباد از منطقه سنگ کنه کمال آباد عده‌اي هر روز تا پنج دفعه و به ازاي هر دفعه دوازده من سنگ را با حيوان به حجت آباد مي‌آوردند و اجرت خود را که به ازاي هر شصت من سنگ تقريباً سه کيلو گندم بود هفتگي دريافت مي‌کردند و هم چنين محمدباقر حجت آباد را نيز بعد از چند سال به صورت خرده فروشي به مردم مي‌فروشد و در اوخر عمر قبل از کور شدن عباس آباد کبير را به وجود مي‌آورد و استخري را بر روي آن مي‌سازد که قنات عباس آباد دو سال بيشتر عمر نمي‌کند که مصادف با کور شدن محمد باقر بوده است.

 

7- منطقه امامزاده سيد محمد رشکوئيه

امامزاده در قسمت غرب رشکوئيه واقع شده و درب حرم تقريباً رو به شمال شرق مي‌باشد که امامزاده سيد محمد در وسط حرم و قبر شيخ جواد خواجه نسب در قسمت راست و قبر رضا حسن ميرزا در سمت چپ در دو طرفين درب ورودي اصلي در داخل حرم قرار دارند.

- امامزاده سه رواق دارد که نسبت حرم به سه رواق تاحدودي چون نسبت رشکوئيه فعلي به سه قريه کبير، کمال آباد و قلعه نو مي‌باشد.

- امامزاده در قديم داراي گنبد بزرگي بوده که گويي بر قلعه كهنه مشرف بوده و به واسطه آن که دزدان از بالاي گنبد مي‌توانستند داخل قلعه را با تفنگ هدف قرار دهند مردم آن دوره گنبد را برچيده و گنبد کوچکتري را بنا نمودند و بعد از آن در زمان امام جماعت شيخ جواد خواجه نسب و با همت شيخ حسين نيک نژاد و مردم حسينيه‌اي در کنار آن در دهه 1330 ساخته شد تا اين که در زمان امام جماعت مرحوم سيد ابوالقاسم امام دوباره گنبد و ديوارها و حسينيه و کلک بين آن برچيده و به صورت موجود تجديد بنا شد.

- و همچنين چندين بار نيز محجر امامزاده تعويض گرديد که با توجه به نقلي مرحوم علي آقا شيرازي يکي از خيرين بودند و بعد از ايشان حاجي حسين نظامي فرزند مرحوم رضا حسن ميرزا محجر فلزي و حاجي محمد روشن فرزند مرحوم عليرضا حسين تقي پارچه محجر را اهدا نمودند و بعد از ايشان ضريح موجود توسط حاجي عباس زارع فرزند علي حاج حسن علي ميرزا اهدا گرديد.

- ... در منطقه پشت امامزاده به طرف دستگرد خورده سنگ‌هايي که نشان وجود چند خانه در کنار امامزاده مي‌باشد هنوز به چشم مي‌خورد و در قسمت جلو امامزاده در منطقه نزديک چاي چهل دختر قبري که گويي مادر امامزاده سيد محمد بوده و بي‌بي ناميده مي‌شده است وجود داشته که بر سر آن در قديم چراغک‌هايي را روشن مي‌کردند که الان اثري از جاي آن نيست و در قسمت غرب نزديک امامزاده قبرهايي به نام قبرهاي بيت المقدسي وجود داشته است.

 

8- منطقه گل سفيد رشکوئيه

معدن گل سفيد قدمت در گذشته‌هاي دور دارد که تاريخ آن براي مردم تا حدي نامعلوم است ولي اين معدن در دهه 1320 توسط فردي به نام صانعي تبريزي از دولت اجاره مي‌شود که سرکارگر آن محمد استاد بوده و کارهاي دفتري آن نيز توسط شاگردي که گويي ايشان نيز اهل تبريز و طبيب هم بودند انجام مي‌شده است و اما با گذر چند سال از کار صانعي مرحومين محمد حسين و تقي و اکبر اکبري شريک صانعي مي‌گردند که در زمان شراکت گل‌هاي سفيد به قلعه نو مي‌رفته است و بعد از چند سال با ترک شراکت از طرف صانعي برادران اکبري به رشکوئيه ساکن و در نتيجه گل‌هاي سفيد به رشکوئيه آورده مي‌شد که سردفتر آن شيخ حسين کهدويي و حاجي حسين نظامي و مسئولين گل آن محمود حاجي حسن و علي حاجي حسن و نواب (حسين محمد قاسم) و حاجي حسين حاجي رجب بودند که با اجاره قسمتي از معدن توسط ترياک چي، نصرالله صادقي سردفتر و محمود حاجي حسن مسئول گل در نزد ايشان مشغول مي‌گردند و در اين اواخر نيز معدن تحت اجاره مرحوم حسن سلمان و رضا بين آبادي اصغر محمود بود.

- و اما در مدت کار معدن از دهه سال 1320 تا به حال تعدادي جان باختند که نام تعدادي از اين معدن کاران عبارت است از: علي رمضان قلعه نويي، غلام رضا يوسف عباس رجب در سن 35 سالگي به سال 1335، محمود شيخ حسين عليرضا حسين تقي، شيخ حسن محمد جعفر، حسين عباس علي زينل، نجات حاجي قيوم رشکوئيه اي، جليل جواد محمد نقي، حسين اکبر محمد خان و پسرش و اسدالله حسين مبين حسين آبادي و حاجي مراد بزرگ آبادي و مرتضي بين آبادي و فتح الله محمدرضا وزيري سرسنگي نائيني (1351).

 

پنج منطقه کمربندي گل سفيد از ديرزان تا جاده مروست

منطقه اول

منطقه ديرزان که نام تعدادي از معادن آن عبارتست از ني تير، چاه سرخ، دورک.

منطقه دوم

 منطقه کمرسوز که اين منطقه هم راستا مقابل آب شفا و گين و مزرعه شيخي و ... تا کفه ابرقو مي‌باشد و به اصطلاح کلوت معدن نيز معروف است که نام تعدادي از معادن آن عبارتست از: کمر مرده، کمر انجير، تل زرد، تل خروسي، لاطاقي، بزرگ، منار، دقه بر، نصرالله حسين ميرزا محمد، سنگ آتيش، کمر سفيد و اسم برخي از مناطق آن عبارتست از: دهنه دو تو، تل کره پاشون، مر رودخانه، سنگ آتيش، تل ريگ و زرد، دهنه لاطاقي، گز سارواني.

منطقه سوم

 منطقه تل‌هاي ريگي خاکي که اين منطقه مقابل و هم راستا تپه‌هاي سياه رشکوئيه واقع شده و تا کفه ابرقو ادامه دارد که اسم بعضي مناطق آن عبارتست از: تل کوار، دهنه دوتو، دم بر، باد نرک.

منطقه چهارم

 منطقه جنوب دور رشکوئيه که اين منطقه کوه‌هاي مهلا تا چاه زبر و هم چنين کوه‌هاي زير چاه زبر (دست به ريش، اسمالون، مونيدون) را شامل مي‌شود که تقريباً در امتداد جنوب رشکوئيه واقع شده و نام تعدادي از معادن آن عبارتست از: سنجدي، مهلا، دزدون، گزوک، ريزو، نوابي، دست به ريش، اسمالون، مونيدون و ... .

منطقه پنجم

منطقه ريباجي که اين منطقه از چاه زبر تا جاده مروست را شامل مي‌شود که معادن ملک ميرزا و چادرچيني و ... در آن واقع شده و اسم برخي از مناطق آن عبارتست از: چاه زبر، نييوب، دوچاهي، چاه توت، چاه ترش و ارچلان و ... .

 

9- مناطق رودخانه‌اي و تپه‌اي و متفرقه

- رودخانه فصلي رشکوئيه: شگ داني، آسياب باد، گزدوني، محمد حسيني، سم اسبي، سورو بالا و پايين، ميش شور، تل زرد، عربي، زالوزار، گاورگان، تل نمک، کفه ابرقو و ني زار.

- رودخانه فصلي مزرعه شريف: مرشدي، مزرعه شريف، کوار، چشمه سفيد، گزوک، تل مهر، کوله سنگي، دم، کفه ابرقو.

- رودخانه فصلي مهلا: مهلا، سنجدي، گز خشک، دزدون، کفه ابرقو.

- اسامي برخي تپه‌ها و ...: تل کمال آباد، تل سياه، تل قادرآباد، تل کوار، تل ريگي خاکي و ... و تل مير احمد و مهر و سينه کازه و گود شوري، تل مزرعه شريف و ... و کفه کبير و ... و تل مزرعه حاجي حسين و مزرعه شيخي و
گين و... .

- اسامي برخي قلعه‌ها و برج‌هاي منطقه و ...: قلعه بخ و گاريز، قلعه ملک، قلعه نجم‌آباد، قلعه و آسياب زورناي فخرآباد، قلعه دشت آباد، برج حسين آباد، قلعه حجت‌آباد، قلعه باقرآباد، قلعه رشکوئيه، قلعه دولت آباد، قلعه و آسياب مزرعه حاجي حسين، قلعه آقا رضا، برج محمودي و ... .

اسامي برخي مکان‌هاي خاص در منطقه: مسجد و حسينيه و کوره و حمام کبير و کمال آباد، مسجد و حسينيه کوار و قلعه نو، خانه و کوره ميرزا شفيع، چاه موتوري، چاه شکسته مير احمد، قبر قلندر نزديک چاه زبر، چاه چهل دختر نزديک امامزاده سيد محمد و ... و آن گاه رشکوئيه که نقل است علي آقا شيرازي، قاسم محمد جلودار را از فخرآباد به رشکوئيه آورد و در خانه‌هاي ضلع غربي قلعه رشکوئيه سکنا داد که آن ساختمان‌ها از حالت سکونت خارج شد و کم کم به آنگاه معروف گرديد.


تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 11/02/92 ساعت 19:28

كليه حقوق برای سایت مهدی بهزادی محفوظ است .:. طراحی با نوآوران کویر