رشكوئيه و جشن ها و مراسم ها و ...

 

3- رشکوئيه و جشن‌ها و مراسم‌ها و ...

 

1- مراسم عروسي

 معمولاً در قديم جشن‌ها سه شب تا يک هفته وابسته به ملک و موقعيت مالي خانواده‌ها در رشکوئيه و توابع برگزار مي‌شده است.

- در قديم معمولاً مهر زنان مقداري مس و تعدادي گوسفند و مقداري آب کشاورزي و گاهي نيز حيوان بار و ... چون ساير نقاط ايران تعيين مي‌شده است.

- در قديم دختر را کفشي مي‌کردند و اين به مثل همان اهداء حلقه نامزدي است و عيدي اين دختران معمولاً يک پارچه و کفش و مقداري نخود و کشمش و ... بوده که در سيني قرار مي‌دادند.

- در مراسم‌هاي عروسي معمولاً در زمان خونچه بران و دامادبران از طرف خانواده عروس و در زمان عروس بران و جهازبران از طرف خانواده داماد جمعاً چهار گوسفند ذبح مي‌شده و هنوز نيز گاهگاهي ذبح مي‌شود.

- در جشن عروسي مردم از طرف دو خانواده جداگانه دعوت مي‌شدند و تقريباً هر کسي در قديم مي‌توانست با دعوت خود در اين جشن‌ها شرکت کند و در اين بين کساني بودند که با خوانندگي و دستمال بازي شادي آفرين مجلس مي‌شدند و در معدود عروسي‌ها هم گاهي از دهانه تفنگ‌ها شليک‌هاي هوايي به گوش مي‌رسيده است و مردم نيز براي شام عروسي معمولاً از غذاهاي معمول آن زمان آبگوشت و کشک جوش و ... مهماني مي‌شدند.

- معمولاً با شکل گرفتن عروسي عروس و داماد مي‌بايست يک هفته در خانه مي‌ماندند و بعد از طرف خانواده زن دعوت مي‌شدند و در اين بين نيز گوسفندي هم ذبح مي‌شده است.

در مراسم خونچه بران در قديم معمولاً 5 تا 7 سيني مي‌گرفتند که به ترتيب قند، کفش مادرزن و خواهرزن، کيسه حنا و صابون براي حمام عروس، نقل و آفتابي و کشمش و ... بوده که معمولاً سيني اول به پارچه سبز پوشيده مي‌شده است.

- در قديم رسم‌هاي ديگري نيز بوده که از جمله مي‌توان هيزمي در کردن را نام برد و اين رسم بدين منوال بود که پنج نفر يا بيشتر به بيرون ده مي‌رفتند تا بار هيزم بياورند. با آمدن بارها از طرف مادرزن يک روسري به نفر اول يک دستمال به نفر دوم و براي نفر سوم تا پنجم نيز کيسه توتون و يا گل پيچ (سجاده) اهدا مي‌شد و اما يکي از اين بارها به منزل آخوند رسول و يکي به منزل علي محمد حسن حيدر (کدخدا) و بارهاي ديگر به منزل پدرزن و پدرشوهر فرستاده مي‌شد.

 

2- مراسم خاص تدفين و ترحيم در قديم

 با فوت هر کسي در رشکوئيه و مناطق توابع در قديم معمولاً تا چهل روز حالت عزا براي عموم و تا سال براي صاحبان آن خانواده بوده است که بعد از چهل روز مردم رخت عزا را از اهل خانواده خارج مي‌کردند و هم چنين رسم بوده که مردم غذاي هفت روز خانواده اهل عزا را فراهم مي‌کردند و خيرات مردگان نيز فقط به قصد يتيم نوازي و فقيرنوازي شکل مي‌گرفته است.

- و اما در اين بين اگر مردي فوت مي‌کرد اگر برادرشوهر مجردي داشت بي‌هيچ حرفي بايد برادر شوهر زن برادر را به عقد خود در مي‌آورد و اگر زني هم فوت مي‌کرد اگر خواهر زن مجردي داشت معمولاً آن دختر همسر شوهر خواهر مي‌شد.

- و هم چنين در زمان فوت اشخاص معمولاً عموم در تدفين مرده به قصد زنده‌نوازي شرکت مي‌کردند و مي‌کنند و معمولاً کلمات فراق با نغمه‌ها و شيوه‌هاي خاصي در قديم ادا مي‌شد که چشم هر شنونده‌اي را به اشک وا مي‌داشت و هم چنين اکثر مردم در مراسم سوم و هفت و چهلم و سال تقريباً کارهاي عمومي خود را تعطيل و در مسجد براي قرائت قرآن و روضه تجمع مي‌کردند.

 

3- مراسم ايام ماه رمضان

در ايام ماه رمضان مردم در دو مسجد جامع و سيدالشهداء هرشب براي افطار مورد پذيرايي قرار مي‌گيرند و براي سحر شب احياء در سه مسجد جامع و سيدالشهداء و كوار مورد پذيرايي قرار مي‌گيرند و در روز بيست و يکم ماه رمضان با آمدن هيئت عزاداري کبير به مسجد جامع مردم به سوي امامزاده حرکت مي‌کنند و بعد از اين هيئت ،هيئت کمال آباد، قلعه نو، حجت آباد، حسين آباد به امامزاده آمده و بعد از اقامه نماز ظهر اقدام به نخل برداري مي‌گردد و هم چنين در شب بيست و هفتم که به عيد مرتضي علي معروف است عده‌اي به درب خانه‌ها مي‌آيند و با خواندن ابياتي به نام مولا علي عيدي هديه مي‌گيرند.

 

4- مراسم ايام محرم و صفر

- معمولاً در ايام محرم و صفر مردم در مساجد جامع و سيدالشهداء و قلعه نو و کبير و کمال آباد به عزاداري مشغول مي‌گردند که در شب تاسوعا و ... هيئت‌هايي از رحيم‌آباد و حسين‌آباد و فخرآباد و حجت‌آباد و کبير و کمال آباد و قلعه نو و گاهي نيز هيئت‌هايي از بخ و کهدوييه و مزرعه خسرو و اسلام آباد به مسجد جامع و سيدالشهداء رشکوئيه مي‌آيند و هيئت رشکوئيه نيز در شب عاشورا به حجت آباد، حسين آباد، رحيم آباد و قلعه نو و عزيزآباد و گاهي نيز به بخ و کهدوئيه و ... مي‌رود.

- واما در روز تاسوعا بعد از برپايي مراسم پرسه زني به خانه‌ها هيئت رشکوئيه به طرف کمال آباد رفته و بعد از آمدن هيئت قلعه نو راهي کبير مي‌شود که بعد از برپايي نماز ظهر در کبير به کمال آباد براي پذيرايي باز مي‌گردند که بانيان اين پذيرايي فرزندان مرحوم سيد محمد سيد ابوالحسن مي‌باشند و بانيان پذيرايي شب تاسوعا فرزندان مرحوم حاج يدالله اکبر و بانيان پذيرايي شب عاشورا فرزندان مرحوم حاجي حسين زارع (باقرآبادي) حسن غلامحسين عزيز عبدالله ديرزاني مي‌باشند.

- و اما در روز عاشورا در صبح با آمدن هيئت کبير به مسجد جامع اين هيئت به طرف امامزاده سيد محمد مي‌رود که بعد از اين هيئت هيئت‌هاي کمال آباد وقلعه نو و هيئت علي اصغر و علي اکبر رشکوئيه مي‌آيند و بعد از پذيرايي ناهار و نخل برداري هيئت رشکوئيه عازم فخرآباد مي‌گردد و تقريباً بعد از آمدن هيئت به رشکوئيه آش عاشورا توزيع مي‌گردد.

- و هم چنين در روز 28صفر نيز مراسم به همين منوال روز عاشورا با کمي تفاوت برگزار مي‌شود و در ضمن براي شام غريبان تنها هيئت کبير به رشکوئيه مي‌آيد و لازم به ذكر است كه در ايام دهه آخر صفر هيئت محب‌الرضا رشكوئيه عازم مشهد مي‌گردد.

 

5- مراسم ايام فاطميه

اين مراسم جنب مسجد سيدالشهداء و به مدت سه شب برگزار مي‌گردد و مردم در اين سه شب مورد پذيرايي بانيان خاص كه از جمله فرزند مرحوم شيخ حسين نيک نژاد و حاجي سيدعلي سيدعباس سيد حاجي سيدابوالحسن قرار مي‌گيرند و ... .

6- مراسم ايام شعبانيه

اين مراسم به مدت سه شب در دو محله رشکوئيه به نام محله مهديه و سيد علي اکبري‌ها برگزار مي‌شود که معمولاً مردم يک شب تا سه شب را در محله مهديه مورد پذيرايي توسط فرزندان مرحوم علي آقا فارسي رمضان حسن ميرزا و... و در صبحگاهان پانزدهم شعبان توسط فرزندان مرحوم سيد علي اکبر سيدابوالحسن و... قرار مي‌گيرند.

 

7- مراسم حسيني و ... در رشکوئيه

مردم بانيان و به پا کنندگان خاص مراسم حسيني را از چند دهه قبل در رشکوئيه معمولاً فرزندان علي آقا شيرازي و شيخ جواد خواجه نسب و شيخ حسين نيک نژاد مي‌دانند ولي لازم است که از ديگر ذاکران از جمله مرحوم سيد ابوالقاسم امام و مرحوم شيخ حسين صحت و مرحوم شيخ علي محمد حاجي حسين عباس ميرزا و مرحوم شيخ حسن و شيخ حسين محمد جعفر و مرحوم عباس حسين اسماعيل ميرزا و مرحوم حاجي غلامرضا مصطفي حسن ميرزا و مرحوم غلامرضا يوسف عباس ميرزا و ... ياد کرد و هم چنين بايد از اولين کسي که به صورت خاص هيئت عزاداري رشکوئيه را در قديم مورد پذيرايي قرار مي‌داده مرحوم حاجي حسين نظامي يادي کرد و از خداوند براي اين بزرگواران طلب مغفرت و بهشت نمود- آمين يا رب‌العالمين.

 

8- مراسم دعاها و قرائت قرآن و ... و اعياد

در رشکوئيه هر صبح جمعه دعاي ندبه و هر شب جمعه دعاي کميل و هر سه شنبه دعاي توسل و قرائت قرآن برگزار مي‌گردد و هم چنين هيئت انصارالحسين در يزد هر سه شنبه شب دعاي توسل و قرائت قرآن را برگزار مي‌کند.

و در اينجا لازم است که از تعدادي قاريان قرآن از جمله مرحوم شيخ جواد خواجه نسب، شيخ حسين نيک نژاد، سيد ابوالقاسم امام، ملاحسين مبين عسكر ، شيخ علي محمد حاجي حسين، عباس حسين اسماعيل ميرزا (مرشد)، ملارضا و ملا عباس حسين حسن، حاجي غلامرضا مصطفي حسن ميرزا، حسين محمد قاسم (نواب)، حاجي اکبر رمضان زينل، حاجي حسين نظامي، رمضان حاجي محمد حاجي رجب، محمد علي جواد حسين آبادي، شيخ محمود و شيخ عبدالصالح مقدس و مرحوم آخوند رسول و ... و ملا زهرا و ملا معصومه و ملا بي بي زهرا خواجه نسب و ... و حاجي عزيز حسين و حاجي حسين كوچك‌علي يادي کرد و از خداوند بهشت را براي ايشان مسئلت داشت- آمين يا رب العالمين.

نکته مهم: معمولاً اعياد در رشکوئيه چون بسيار نقاط ايران ديد و بازديدها انجام مي‌گيرد و مردم به اصطلاح ادبي به دست بوسي بزرگان و پابوسي استادان (پيران) همت مي‌گمارند.

 

9- مراسم نخل‌برداري در رشكوئيه

در زمان امام جماعت شيخ جواد خواجه‌نسب و با همت مرحوم شيخ حسين نيك‌نژاد دو نخل در رشكوئيه و... ساخته شد كه نخل اول در قسمت بيرون محوطه امامزاده طرف شرق قرار داشت كه ديگر اثري از آن نيست و نخل موجود كه در جلو امامزاده سيد محمد در قسمت ضلع شمالي مي باشد و اما در رشكوئيه در روزهاي 21 رمضان و 28 صفر و روز عاشورا بعد از اقامه نماز ظهر و عصر نخل‌برداري در محوطه باز امامزاده توسط عموم انجام مي گيرد و راهبر نخل به ترتيب مرحوم شيخ جواد خواجه‌نسب و مرحوم سيد جواد سيدابوالحسن سيد محمد و مرحوم سيد ابوالقاسم امام سيداحمد و حاجي سيدحسين سيدعلي اكبر سيد ابوالحسن سيد محمد را عهده‌دار بودند و دست‌اندركاران نخل را مي‌توان عباس حسن سرسنگي و حاجي محمد اكبر محمدعلي عبدالله و حاجي سيدعلي سيدحسن سيدحسين سيدباقر ميرمحمد كمال‌آبادي و عباس رضاي عباس ابول و رضا حسين مصطفي اسماعيل تقي و فضل‌الله شباني حاجي و مرحوم حسن صحت علي‌محمد ملارضا و... نام برد.

 

10- مراسم يادمان شهداء

اين مراسم در شب يكي از پنج‌شنبه‌هاي مرداد يا شهريور هر سال در كنار امامزاده سيدمحمد رشكوئيه برگزار مي گردد و مردم جهت شكرگزاري خداوند از بابت رشادت هاي شهداء رشكوئيه و همچنين ديگر جانبازان و رزمندگان و خانواده هاي دوره دفاع مقدس ياد و خاطره آن عزيزان را زنده نگاه مي دارند كه براي اطلاعات بيشتر مي توان به سايت مسافران بهشت رجوع كرد.

آزاده محمدرضا كفيري، شهيد احمد زارع فرزند        ، شهيد رضا زارع فرزند   ، شهيد ولي زارع فرزند      ، شهيد ابوالقاسم كفيري فرزند       ، شهيد محمود كفيري فرزند       ، شهيد رضا زارع فرزند      ، شهيد باقر زارع فرزند      ، شهيد محمد جعفر زارع  فرزند        ، شهيد ابوالقاسم زارعفرزند     ، شهيد سيدولي زارع فرزند       ، شهيد حسين و حسن ترياك‌گيرفرزند        ، شهيد حسن زارع فرزند          ، شهيد جلال دهقان فرزند           ، شهيد كريم ديانت‌فر فرزند         ، شهيد اكبر رشكوئيه فرزند        ، شهيد حسن رشكوئيه جديدي فرزند         ، شهيد اصغر دهقان فرزند         .


تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 11/02/92 ساعت 19:30

كليه حقوق برای سایت مهدی بهزادی محفوظ است .:. طراحی با نوآوران کویر