اخبار عمومیاخبار عمومی

17/10/91 : کتاب دو جلدی s.a.d.r اثر جناب آقاي حسن درستكار منتشر شد

با موضوعيت كنترل پرواز ، هوانوردي و مهندسی هوا و فضا منتشر شد ناشر و مولف : جناب آقای حسن درستکار( عضو جامعه متخصصین مراقبت پرواز ایران ) ... ادامه خبركليه حقوق برای سایت مهدی بهزادی محفوظ است .:. طراحی با نوآوران کویر